Pagrindinėje kaladėje galima turėti nuo 40 iki 60 kortų + iki 15 kortų papildomoje kaladėje. Papildomoje kaladėje yra laikomos "Susijungimas" bei "Synchro" tipo pabaisos kitos kortos yra laikomos pagrindiėje kaladėje. Visas kortas galima įsigyti skiltyje "Kortų parduotuvė". Kuo žaidėjo lygis didesnis tuo galima pirkti įvairesnes kortas. Žemiau parodyta kortos aprašymas su paaiškinimu kas ką reiškia.

Dark Magician
-- -- --
Atributas: (1)
Tipas: (2)
Lygis: (3)
Aprašymas: (4)
Puolimo taškai: (5)
Ginybos taškai: (6)
Iškvietimui reikia paukoti pabaisų: (7)
Kortų limitas kaladėje: (8)
Kortų limitas žaidime: (9)
Nupirkta kortų: (10)
Kaina: (11)

KORTOS PAAIŠKINIMAS:
1. Atributas - iš esmės pagrindinės pabaisų grupės. Kiekvienai grupei yra priskiriamos tik tam tikros pabaisos. Yra galima, kad pabaisa būtų kelių atributų jei tai nurodo specialus kortos efektas.
Galimi atributai:
Išskleisti
*Jei korta yra burtų tada atributo vietoje bus parašyta - "Burtų korta", jei spąstų - "Spąstų korta".
2. Tipas - skirsto pabaisas į platesnį pabaisų grupių skaičių, tam kad sustiprinti vienų pabaisų efektus naudojantis kitomis pabaisosmis ar burtų kortomis. Žaidėjai naudoja "Lauko burtų kortas" tam kad sustiprintų jų turimo tipo pabaisų galias.
Galimi tipai:
Išskleisti
3. Lygis - tai grupus pabaisų skirstymas pagal galingumą. Žodis "Lygis" dažnai būna perfrazuotas į žodį "Žvaigždės", dėl žvaigždučių rodymo kortos viršuje (originaliose kortose). Aukčiausias pabaisos lygis gali būti 12, žemiausiais 1. Pabaisos lygis gali būti laikomas 0, jeigu tai leidžia kortų efektai.
4. Aprašymas - čia dažniausiai rašomas kortos efektas jei ji tokį turi. "Susijungimas" tipo pabaisoms rašoma, kokias kortas reikia turėti, norint iškviesti šią pabaisą. "Ritualinėms" tipo pabaisoms rašona, kokios ritualinės kortos reikia norint iškviesti ritualinę pabaisą.
5. Puolimo taškai - yra taškai nuliamiantys pabaisos galią, kada ji puola priešininko pabaisą. Sunaikinama ta pabaisa, kurios yra mažesni "Puolimo taškai" ir sunaikintos pabaisos savininkas patiria žalą gyvybės taškams išskyrus jei pabaisa yra "Ginybos rėžime". Jei priešinko pabaisos ir jūsų pabaisos "Puolimo taškai" yra vienodi sunaikinamos abi pabaisos. Nei vienas priešininkas nepatiria žalos gyvybės taškams išskyrus jei tai numato kortos efektas. Jei priešininko pabaisos "Ginybos taškai" yra lygūs jūsų pabaisos "Puolimo taškams" pabaisos nėra sunaikinamos. Neivienas žaidėjas nepatiria žalos gyvybės taškams. Jei jūsų pabaisos "Puolimo taškai" yra didesni už priešininko pabaisos "Ginybos taškus" priešininko pabaisa yra sunaikinama. Priešinikas nepatiria žalos gyvybės taškams išskyrus kai tai numato kortos efektas. Jei priešinko pabaisos "Ginybos taškai" yra didesni už jūsų pabaisos "Puolimo taškus" jūs patiriate žala gyvybės taškams. Jei priešiniko arenoje nėra pabaisų tada jį puolant priešinikas patiria žalą lygią jūsų pabaisos "Puolimo taškams".
6. Ginybos taškai - yra taškai nuliamiantys pabaisos galią "Ginybos rėžime". Jei jūsų pabaisos "Ginybos taškai" yra mažesni už priešininko pabaisos "Puolimo taškus" jūsų pabaisa yra sunaikinama. Jūs nepatiriate žalos gyvybės taškams išskyrus kai tai numato kortos efektas. Jei jūsų pabaisos "Ginybos taškai" yra didesni už priešininko pabaisos "Puolimo taškus" pašininkas patiria žala gyvybės taškams.
7. Iškvietimui reikia paukoti pabaisų - pabaisos "Paprastuoju" kvietimu iškviečiamos atsižvelgiant į pabaisos lygį. Pabaisos kurių lygiai yra nuo 1 iki 4 yra iškviečiamos padedant pabaisą į areną iš rankos. Jei pabaisos efektas nurodo, kad reikalingas "Aukojimas" norint aktyvuoti kortos efektą tada šio lygio kortos gali būti iškviečiamos pasinaudojus "Aukojimo" kvietimu. Pabaisoms kurių lygiai yra nuo 5 iki 6, norint jas iškviesti reikalingas "Aukojimo" kvietimas paaukojant 1 pabaisą esančią arenoje. Didesio lygio pabaisoms iškviesti reikalingas "Aukojimo" kvietimas paaukojant 2 pabaisas esančias arenoje, išskyrus kai aukojamų pabaisų skaičius yra nurodytas kortos efekte. Jei pabaisos kviečiamos "Specialiuoju" būdu joms reikalingas "Aukojimas" atsižvelgiant į kortos efekto aprašymą. "Susijungimas" pabaisos iškviečiamos paaukojant pabaisas iš rankos arba arenos, kurios nurodytos kortos "Aprašyme" pasinaudojant "Polymerization" ar kita susijungimui naudojama burtų korta. "Ritualinės" tipo pabaisos yra iškviečiamos pasinaudojus specialiomis burtų kortomis ir paaukojus pabaisų skaičių iš rankos arba kaladės, kurių "Lygių" suma yra lygi arba didesnė už norimos iškviesti pabaisos.
8. Kortų limitas kaladėje - kaladėje leidžiame turėti daugiausiai 3 to pačio pavadinimo kortas išskyrus retų ir galingų kortų, kurių skaičius kaladėje yra limituojamas ir jų galima turėti 1 arba 2 kortas kaladėje.
9. Kortų limitas žaidime - įvestas su tikslu, kad žaidėjai nesusidėtų tų pačių kaladžių ir žaidimas pasidarytų nuobodus. Kuo korta yra galingesnė tuo jos limitas žaidime yra labiau ribojamas, aišku kai kurioms kortoms taikomos išimtys, kadangi ir naujomas suteikiama galimybė turėti nepraščiausią kaladę.
10. Nupirkta kortų - rodoma kiek kortų yra nupirkta kiekviename serveryje.
11. Kaina - rodoma, kokia yra kortos kaina. Kortas galima pirkti už duel auksinius skiltyje Kortų parduotuvė ir pasirinkus kokias kortas norima įsigyti - pabaisų, burtų ar spąstų. Retasias kortas galima pirkti už kreditus skiltyje Kortų parduotuvė->Retorios kortos. Už žetonus kortas galima įsigyti skiltyje Kortų parduotuvė->Misijų kortos. Taip pat kortas iš skilties Kortų parduotuvė->Turnyrų kortos galima laimėti žaidžiant spesialiuose turnyruose.

*Toliau rekomenduojama perskaityti skiltį "Dvikova".

^ Atgal
< Pagrindinis
--